Gesterkt door genade!

want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.

Dit staat in de Hebreeënbrief. Wat bedoelt de schrijver hiermee? In deze overdenking leg ik uit hoe de offerdienst uit het Oude Testament als voorbeeld wordt gebruikt om ons het offer van de Here Jezus duidelijk te maken.

Liever luisteren dan lezen? Klik hierboven.

Verder lezen kan ook:

De Hebreeën brief legt veel uit over de betekenis van de instellingen in het oude verbond. Bijvoorbeeld over de hogepriester en de offers die in het Oude Testament gebracht worden. Ik neem je mee naar hoofdstuk 13 dat is het laatste hoofdstuk van de brief.

Hebreeën 13:8-14

Hebr.13
8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. 9  Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. 10  Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. 11  Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.12  Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.13  Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.14  Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

door genade niet door voedsel

De kern van dit gedeelte is vers 9 Waar staat ‘want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade niet door voedsel’ dat is eigenlijk waar het gedeelte over gaat. De verzen 8 en 9 die hebben alles met elkaar te maken en je zou dat ook op deze manier kunnen lezen waardoor het wat duidelijker wordt:  omdat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid, laat je daarom niet meeslepen door verschillende en vreemde leringen want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade niet door voedsel.

Jezus Christus is dezelfde en ook zijn boodschap is dezelfde, namelijk de boodschap van genade. Daarom krijg je de waarschuwing om je niet mee te laten slepen door allerlei verschillende leringen want het gaat om de genade.

Letterlijke en symbolische taal

Het lastige in dit gedeelte is dat de schrijver letterlijke en symbolische taal door elkaar gebruikt. In vers 9 bijvoorbeeld zegt hij dat het goed is dat het hart gesterkt wordt door genade. Hij bedoelt natuurlijk niet het orgaan ons hart maar hij bedoelt het hart als verwijzing naar ons leven. Onze innerlijke mens die zou gevoed moeten worden door genade niet door voedsel.

In als je verder leest dan begrijp je dat de schrijver veel meer bedoelt dan letterlijk voedsel. Hij verwijst er mee naar de offerdienst onder het Oude Verbond. Hij zet dus hier het Nieuwe Verbond van genade tegenover het Oude Verbond. Het voedsel verwijst naar  de wet.

Zij die het zochten in de wet, in de offers, hebben daar geen baat bij gevonden. Je wordt namelijk niet gerechtvaardigd door de werken van de wet. Dit staat ook in Galaten 2:15 en 16

Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

Eigenlijk staat in Hebreeën 13 hetzelfde,  met andere woorden. Zij die het zochten in voedsel, in het houden van de wet, hebben daar geen baat bij gevonden.

Uitleg vanaf vers 13 terug naar vers 9

De volgende verzen werken dit verder uit. Om een vers in dit gedeelte te begrijpen heb je steeds het volgende vers nodig. Om dit beter te begrijpen begin ik achteraan met uitleggen in vers 13 en dan steeds een vers terug waardoor je vanzelf terugkomt in vers 9.

9 Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10 Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11 Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12 Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13 Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

vers 13: laten wij uitgaan naar buiten

In vers 13  staat ‘Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats’.  Paulus roept ons op om ergens uit te gaan. Letterlijk noemt hij hier de legerplaats. Hiermee verwijst hij naar het tentenkamp waar de Israëlieten 40 jaar verbleven toen ze op reis waren door de woestijn. Dat was hun woonplaats, hun maatschappij, daar moesten ze uitgaan.

Denk ook aan Abraham. Hij kreeg de oproep om uit te gaan ‘Ga uit uw land en uit uw familie en uit het huis van uw vader’

Waarom moeten we ergens uitgaan? De reden zien we in vers 12

vers 12: Jezus heeft buiten de poort geleden

Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.

Omdat Hij daar is, Jezus is buiten. Hij heeft buiten de poort geleden. Hij heeft zijn verzoenende werk aan het kruis buiten de poort gedaan. Hier is buiten dus niet buiten de legerplaats maar buiten Jeruzalem.

Dit werpt weer licht op vers 11.

vers 11: verzoenoffer werd buiten verbrand

Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.

De dieren die geofferd werden om verzoening te doen over de zonde die werden buiten de legerplaats verbrand. De offers die typologisch het meest duidelijk verwijzen naar het offer van Jezus die werden, nadat het bloed in de tabernakel was gebracht, buiten verbrand.

Wat niet expliciet gezegd wordt maar wel bedoeld wordt: van dit offer werd niet gegeten. Er zijn veel offers waarvan het vlees mocht worden gegeten. Het vet en de nieren werden aan God geofferd waarna het vlees gegeten mocht worden door de priesters of offeraar. Maar offers om de zonden te verzoenen, zoals bijvoorbeeld de stier die geslacht wordt op grote verzoendag die mocht niet gegeten worden. Het bloed werd gebruikt in de tabernakel en het dier werd buiten de legerplaats verbrand.

Nu kunnen we ook vers 10 begrijpen

vers 10: eten van het Altaar

Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.

het offer van de Here Jezus is het altaar waarvan wij mogen ‘eten’. Maar Hij is buiten. Hij is buiten het legerkamp,  Hij is buiten Jeruzalem,  Hij is buiten de instellingen die horen bij het oude Verbond. Zij die in de tabernakel dienen zijn niet bevoegd om daarvan te eten. Dat zijn zij die vasthouden aan het Oude Verbond, zij die blijven eten van het voedsel dat bij de wet hoort en God blijven dienen onder de wet. Zij kunnen geen deel hebben aan dit altaar.

Nu zijn we terug in vers 9.

vers 9: genade in plaats van wet

Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.

Het hart, ons leven, moet gesterkt worden en gevoed worden door de genade, niet door de wet. Het is een krachtige oproep om te leven uit genade en om jezelf niet te plaatsen onder een religieus systeem van wetten en regels. Ook de offerdienst die God Zelf had ingesteld, kon niet de verzoening brengen die nu door de Here Jezus en door Zijn genade wordt aangeboden.

Genade is niet alleen nodig om gered te worden maar ook om uit te leven. Dat moet ons voedsel zijn, dat kan ons sterken.

Meer lezen over het onderwijs van de genade? Lees of luister:
Gezond onderwijs in de Bijbel of:
Vier manieren waarop de Bijbel ons lesgeeft

Subscribe
Abonneren op
guest
2 Reacties
oudste
nieuwste
Inline Feedbacks
View all comments
Anja Bezemer
Anja Bezemer
2 jaren geleden

Wat prachtig Jolande……zo duidelijk uitgelegd?
Hier gaat het om!!!
Jezus alleen!!! Voor onze redding, alleen genade…maar ook voor het leven daarna.
Heel mooi…..dankjewel…..liefs Anja

Doortje
Doortje
2 jaren geleden

Dankjewel Jolande, heel mooi uitgelegd! Dat voedsel verwijst naar offers waarvan gegeten mocht worden… Je hebt goed laten zien hoe kennis van t oude testament helpt om deze tekst van het NT te begrijpen. Hoe snel denken we niet wettisch, in lijstjes, in als… dan…. nog steeds. Genade stijgt daarbovenuit. Bedankt!!!

2
0
Ben benieuwd naar jouw mening, reageer gerust!x
()
x