Vier manieren waarop de Bijbel ons lesgeeft

Vier manieren waarop de Bijbel ons leert

Liever luisteren dan lezen? Klik dan hier.

In 2 Tim. 3:16 en 17 beschrijft Paulus vier manieren waarop de Bijbel jou en mij geschikt maakt om God te dienen. Paulus schrijft dit aan Timotheus, die van jongs af aan met de Schriften was opgegroeid. Maar of je nu net als Timotheus opgegroeid bent met de Bijbel of niet, het onderwijs uit de Schriften is nodig om als gelovige volwassen te worden.
In vers 15 staat dat de Bijbel ons leert hoe we gered worden. Verzen 16 en 17 voegen toe dat ook alles wat nuttig is om God te leren dienen vanuit de Schriften tot ons komt.

2 Timotheus 3:15 En u (Timotheus) van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 16  Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17  opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Door God geïnspireerd

Elke schrifttekst is door God ingegeven, staat in vers 16. In het Grieks wordt daar één woord gebruikt: theopneustos wat betekent: Godgeademd. God is de inspirator van de woorden van de Bijbel. Omdat God de inspirator is kunnen we ook schrift met schrift vergelijken.  Daar bedoel ik mee dat je teksten uit verschillende Bijbelboeken naast elkaar mag zetten om nog beter de betekenis te leren ontdekken.

Die geïnspireerde tekst is nuttig tot

Paulus noemt vier manieren waarop de tekst van de Bijbel nuttig is voor de toerusting van de gelovige. De schrift is nuttig om daarmee: te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Ik wil kort bij deze vier verschillende woorden stilstaan.

Onderwijzen

Dit woord wordt soms ook wel vertaald met lering of onderricht. Wanneer Paulus het heeft over de gezonde leer in de brieven aan Timotheus en Titus, dan gebruikt hij ditzelfde woord. Ook mooi hoe hij het gebruikt in Rom.15:4 met betrekking tot de tekst van de Schrift:

Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.

Weerleggen

Dit woord komt vaak in de Bijbel voor in de betekenis van bestraffen, maar ook in de betekenis van overtuigen. De schrift kan ons overtuigen en kan een valse leer weerleggen. In Titus 1:9 staat dat een opziener iemand moet zijn:

iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen.

Verbeteren

Dit woord heeft de betekenis van herstellen, in de goede staat terugbrengen. Er staat een prachtig voorbeeld in Luk.13:13, waar de Here Jezus een vrouw geneest die kromgebogen was.

En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.

Jezus herstelde haar, bracht haar terug in de goede staat. In 2 Timotheus 3:16 wordt dit woord gebruikt om te zeggen wat de Schrift in ons kan doen. Het kan ons herstellen. Zowel naar lichaam als geest kan de Schrift ons oprichten en genezen.

Opvoeden in de rechtvaardigheid

Als vierde en laatste wordt het Griekse woord pedaia, opvoeden, gebruikt. Je herkent daarin ons woord pedagogiek. Het wordt in de Bijbel ook vertaald met kastijden of bestraffen. De betekenis is heel breed: alles wat je doet om een kind op te voeden. Soms doe je dat door te waarschuwen, te berispen of te straffen, maar ook door aan te moedigen. Opvoeding heeft tot doel om volwassen te worden. De Bijbel wil ons opvoeden in de gerechtigheid.

Samengevat

De Bijbel is dus bij machte om jou te onderwijzen door:
1. je de gezonde leer voor te houden,
2. je te overtuigen van de waarheid en verkeerde ideeën te weerleggen.
3. jouw denken en doen recht te maken en te herstellen in de goede staat.
4. En jou op te voeden tot een volwassene in de gerechtigheid.

Op die manier word je volkomen toegerust tot elk goed werk, zegt vers 17.

Dus als jij geschikt wilt zijn, zodat God je kan inzetten voor Zijn werk, dan is het lezen en bestuderen van de Bijbel een belangrijke leerschool. En het mooie is dat we ook elkaar met de woorden van de Bijbel kunnen onderwijzen en helpen groeien. Samen overdenken en onderzoeken.

Meer lezen? zie Jezus het Levende Brood  waar ik schrijf over het belangrijkste onderwerp in de Bijbel. Het Woord van God gaat vooral over Zijn Zoon. Hij is het voedsel, het levende brood, wat we nodig hebben om op te groeien en volwassen te worden.

Subscribe
Abonneren op
guest
1 Reactie
oudste
nieuwste
Inline Feedbacks
View all comments
Anja
Anja
2 jaren geleden

Prachtig Jolande….heerlijke woorden van God…..zodat ik elke dag weer verder kan?
Lieve groet anja

1
0
Ben benieuwd naar jouw mening, reageer gerust!x
()
x