De Statenvertaling

Voor de overdenkingen citeer ik meestal uit de Herziene Statenvertaling. Voor studie en voorbereiding van de overdenkingen maak ik het liefst gebruik van de Statenvertaling, naast andere vertalingen en de grondtekst. De Statenvertaling staat zeer dicht bij de grondtekst en is met veel ontzag en kunde vanuit het Hebreeuws en Grieks vertaald. Voor mensen die graag willen luisteren naar een gesproken versie van de Statenvertaling is hier een link:

Statenvertaling luisteren

bijbelmp3

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑