Jezus het Levende Brood

brood des levens

Heb je honger?

Heb je honger? En dan bedoel ik niet letterlijk trek in een boterham of gebakje. Ik bedoel geestelijke honger, verlangen naar meer van God? Net zoals ons lichaam dagelijks brood nodig heeft, wil God voorzien in dagelijks voedsel voor onze ziel. Jezus noemt Zichzelf in Johannes 6 het Levende Brood. Hij zegt hiermee “Eet Mij, Mijn woorden geven je leven”. In deze overdenking ga ik kijken wat Hij bedoelt met de uitdrukking “Ik ben het levende brood”. En wat deze uitspraak te maken heeft met het manna in het Oude Testament.

In het Evangelie van Johannes doet de Here Jezus zeven keer de uitspraak Ik Ben:
Ik ben het brood des levens
Ik ben het licht der wereld
Ik ben de deur
Ik ben de goede herder
Ik ben de opstanding en het leven
Ik ben de weg, de waarheid en het leven
Ik ben de ware wijnstok

De eerste keer dat hij zo’n uitspraak gebruikt is in hoofdstuk 6: ‘Ik ben het brood des levens’.

De aanleiding voor de Here Jezus om te gaan spreken over het Levende Brood is de eerste wonderbare spijziging. Hij had ongeveer vijfduizend man te eten gegeven van vijf broden en twee vissen. De volgende dag zoeken de mensen Hem op en stellen Hem allerlei vragen. Als Jezus zegt dat ze in Hem moeten geloven, zeggen ze:

Joh. 6:30 Zij zeiden dan tegen Hem: Welk teken doet U dan, opdat wij het zien en U geloven? Wat voor werk verricht U?

Wat is de betekenis van de broodvermenigvuldiging?

Dat lijkt een bijzondere vraag omdat ze een dag eerder het teken hadden gezien van de broodvermenigvuldiging. Maar ze vragen niet om een nieuw teken, ze vragen naar de betekenis van dit teken. Dat blijkt ook uit het volgende vers waar ze zelf een link leggen naar het manna wat hun voorouders in de woestijn te eten kregen.

31 Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten.

Dan gaat Jezus uitleggen dat het manna, wat uit de hemel kwam en wat hun voorouders kregen een beeld is van het ‘Ware Brood’ dat God aan de wereld geeft.

Dat lokt de reactie uit: ‘Heere, geef ons altijd dat brood’.

Maar als Jezus vervolgens zegt: ‘Ik ben het brood des Levens’, beginnen de Joden te mopperen. Hoe kan het dat Jezus van zichzelf zegt dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald? ‘We kennen toch zijn vader en moeder’?

Dan gaat de Here Jezus opnieuw terug naar de opmerking die ze maakten over hun vaderen. Lees vers 49 maar eens direct aansluitend op ver 31.

31 Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is: Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten.

49  Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft.

Het manna was in eerste instantie voedsel voor de Israëlieten waardoor hun lichaam gevoed werd. Maar in Deuteronomium lezen we al dat het manna symbool staat voor iets anders. Mozes zegt in Deut.8:3 tegen de Israëlieten:

Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.
Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.

Het manna, wat in het Hebreeuws wat is dit? betekent, was een beeld van de Woorden van God, van Zijn geboden. God wilde de Israëlieten leren dat ze meer nodig hadden dan voedsel voor hun lichaam. En dat past de Here Jezus in Johannes 6 toe op Zichzelf. ‘Ik ben dat manna, Ik ben dat brood, Ik ben het Woord dat uit de mond van de Heere komt’.

Feitelijk begint het evangelie van Johannes hiermee:

Joh.1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Wat betekent dat voor mij?

Als ik mijn geestelijke honger wil stillen, dan heb ik het Brood des levens nodig en dat is de Here Jezus.

56  Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57  Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58  Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

Dit is niet eenmalig toen ik tot geloof kwam en ook niet alleen als ik het avondmaal vier. Deel hebben aan Christus is iets wat ik iedere dag nodig heb. Ieder dag kan ik het geestelijke manna oprapen en eten. Hoe kan ik dat doen? Door in het Woord van God te lezen over Wie Christus is en wat Hij doet. Wat zegt Gods Woord over Hem?

Zie ook  Hoe lezen we de Bijbel?  waarin ik je aanmoedig om op zoek te gaan naar Christus in de Bijbel.

 

4
Reageer op dit artikel

avatar
3 Comment authors
Obelix Magnet FishingAnjavader Jakob Recent comment authors
  Subscribe  
nieuwste oudste
Abonneren op
vader Jakob
Gast

Complimenten voor je nieuwe website. Voor degenen die honger hebben is er wel wat te halen. Veel succes!

Obelix Magnet Fishing
Gast

Ik sluit bij vader Jakob aan, óók de complimenten van mij! Vader Jakob maak voor Jolande eens een mooi icoontje aan want tandwieltjes kan je wel betrekken bij de Bijbel maar staan niet in de concordantie 😉
Ik heb ook honger ongeacht ik als baby in de ketel met toverdrank ben gevallen. Psssst Facebook is toch niet helemaal vleesboek, gister iemand gewezen heilig te zijn en die zweeft nu net als wij,’t dupje viel niet, ’t donderde naar benéé en gelijk wist hij dat-tie dubbel deel had, weer een broertje erbij(was een Zweed)

Anja
Gast
Anja

Prachtig Jolande….echte voeding…Jezus alleen.

trackback

[…] lezen? zie Jezus het Levende Brood  waar ik schrijf over het belangrijkste onderwerp in de Bijbel. Het Woord van God gaat vooral over […]

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑