Blog Romeinenbrief

 • De Romeinenbrief: het Evangelie van God

  De Romeinenbrief: het Evangelie van God

  Langste brief van Paulus De brief van Paulus aan de Romeinen is de eerste brief in het Nieuwe Testament nadat we de Evangeliën en Handelingen hebben gelezen. Waarom staat de Romeinenbrief vooraan? De volgorde van de brieven in onze Bijbel heeft niets te maken met de volgorde waarin ze geschreven zijn en ook niet met…


 • Afzender, groet en geadresseerden: Rom.1:1-7

  Afzender, groet en geadresseerden: Rom.1:1-7

  Inleiding De eerste zeven verzen van de Romeinenbrief vormen de aanhef van de brief. Deze aanhef heeft de structuur en indeling die gebruikt werd voor alle brieven in de oudheid. Die aanhef had drie elementen: de afzender bovenaan, dan de geadresseerden en dan een groet. Deze opbouw vind je in alle brieven van Paulus terug.…


 • Het verlangen van Paulus naar Rome: Rom.1:8-15

  Het verlangen van Paulus naar Rome: Rom.1:8-15

  Inleiding Paulus wil de gelovigen in Rome laten weten hoezeer hij naar hen verlangt. Dat hij ze nog niet heeft bezocht, is niet omdat hij niet in hen geïnteresseerd is. Hij wil ook daar het evangelie delen wat hij aan de heidenen verkondigt. De verzen 8 tot en met 15 van Romeinen 1 vormen een…


 • De kern van de brief: Rom.1:16 en 17

  De kern van de brief: Rom.1:16 en 17

  Inleiding Paulus vat de brief kernachtig samen in twee verzen. De (Herziene) Statenvertaling heeft van deze twee verzen een aparte perikoop gemaakt met als opschrift: De kern van de brief. Romeinen 1:16 en 17 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder…


 • De toorn van God over de heidenen: Rom.1:18-32

  De toorn van God over de heidenen: Rom.1:18-32

  Inleiding In de vorige studie zagen we dat Paulus zijn uiteenzetting over de gerechtigheid van God onderbreekt vanaf vers 18 en pas weer opneemt in 3:20. Dat betekent niet dat het gedeelte wat we nu gaan bespreken niet belangrijk is. Integendeel, hij gaat in de verzen 1:18 tot en met 3:20 duidelijk maken waarom we…


 • Niemand te verontschuldigen: Rom.2:1-11

  Niemand te verontschuldigen: Rom.2:1-11

  Inleiding In Romeinen 2:1-11 schrijft Paulus nog meer over de toorn van God. Op het eerste gezicht niet zo’n fijn onderwerp om mee bezig te zijn. Maar het is belangrijk. Hierdoor ontdekken we hoezeer we de gerechtigheid en genade van God nodig hebben. We zagen in de verzen 18 tot en met 32 van hoofdstuk…


 • De Joden en de wet: Rom.2:12-24

  De Joden en de wet: Rom.2:12-24

  Inleiding Paulus heeft nog steeds als doel om de lezer, Jood én heiden te laten zien dat niemand rechtvaardig is. Alle mensen vallen van nature onder de toorn van God. In hoofdstuk 1 sprak hij over de mensen in het algemeen. Ze hebben God vaarwel gezegd en volgen hun eigen hartstochten. (terug te lezen in…


 • De Joden en de wet (2): Rom.2:17-24

  De Joden en de wet (2): Rom.2:17-24

  Inleiding In de vorige studie heb ik de verzen 12 tot en met 16 van Romeinen 2 behandeld. Omdat de studie te lang werd, bespreek ik de verzen 17 tot en met 24 van dezelfde perikoop in dit blog. Vanaf vers 17 komt Paulus bij het eigenlijke onderwerp: de Joden en de wet. De Jood…


 • De Joden en de besnijdenis: Rom.2:25-29

  De Joden en de besnijdenis: Rom.2:25-29

  Inleiding Paulus had tot nu toe gesproken over de Joden en de wet. Hij heeft uitgelegd dat het hebben van de wet geen voorsprong geeft. Maar de Joden hadden naast de wet ook nog de besnijdenis. Het is alsof Paulus verwacht dat de lezers dat ter sprake zullen brengen. De wet brengt dan misschien geen…


 • Het voorrecht van de Joden: Rom.3:1-8

  Het voorrecht van de Joden: Rom.3:1-8

  Inleiding Zijn jullie ook zo toe aan het goede nieuws van de rechtvaardiging door het geloof? Paulus heeft het aangekondigd in Romeinen 1:16 en 17. Maar daarna neemt hij een lange omweg voordat hij het weer oppakt in hoofdstuk 3:21. Het gedeelte waar we nu al vijf studies aan besteed hebben, is nodig om ons…