Dagelijks Woord 3 april

Vandaag weer een bemoediging vanuit de Bijbel. Wat Paulus zegt tegen Timotheüs, mogen wij tegen onszelf en tegen elkaar zeggen:

“Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is”.

We hoeven het in deze verwarrende tijd niet in eigen kracht te doen, maar Zijn genade komt ons te hulp. In onze zwakheid is Hij juist krachtig!

Dagelijks Woord 30 maart

Een bemoediging naar aanleiding van Hebreeën 13:1-3. Abraham en Lot waren gastvrij en boden, zonder het te weten, onderdak aan engelen. Wat kunnen we in deze verwarrende tijd van crisis met deze tekst? Wij kunnen nu niet gastvrij zijn, wat kunnen we wel doen?

Dagelijks Woord 27 maart

Overdenking over Jakobus 3:17, de wijsheid die van boven is. Meer over deze wijsheid in onderstaande video. En deze keer is het écht een korte overdenking 🙂

Dagelijks Woord 26 maart

Een overdenking over Gen.2:7. Adam is uit het stof van de aarde genomen maar heeft van God zijn levensadem gekregen. We zijn kwetsbaar als mens, maar ook kostbaar. Paulus haalt deze tekst aan in 1 Korinthe 15:45. Daar legt hij uit dat de laatste Adam (Jezus Christus) een levenmakende Geest is. Zoals we nu het stoffelijke beeld van de eerste Adam dragen, zullen we, als we geloven, het beeld van de hemelse dragen. Dat en meer in deze video.

Dagelijks Woord 25 maart

Een nieuwe overdenking over Kol.1:19 en 20. We lezen over de Zoon van Gods liefde. Wie is Hij?

  • Hij is het beeld van de onzichtbare God
  • Hij is de eerstgeborene van heel de schepping
  • Door Hem zijn alle dingen geschapen
  • Hij is het hoofd van de gemeente
  • Hij is de eerstgeborene uit de doden (dus de eerstgeborene van de nieuwe schepping)

En door Hem zijn wij, als we geloven, verzoend met God.
Luister en kijk hieronder naar de overdenking.

Dagelijks Woord 24 maart

Wie gelooft in de hoeksteen, zal niet beschaamd zal worden. We mogen vertrouwen op die hoeksteen (Jezus Christus) en samen mét Hem opgebouwd worden tot een geestelijk huis.
In deze videoboodschap denk ik na over de dagtekst uit 1 Petrus 2:6-9. De kwaliteit van de video is wat beter dan de vorige, maar ik ga zeker nog proberen om meer verbeteringen aan te brengen.
Laat me weten wat je van de video’s vindt en of je tips of ideeën hebt om het te verbeteren.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑