Het Huwelijk

Paulus over het huwelijk

Wat leert Paulus over het huwelijk? Hij schrijft in verschillende brieven over het huwelijk.
In 1 Korinthe 7 wijdt hij bijna een heel hoofdstuk aan de praktische kanten van het huwelijk. Hij doet dit naar aanleiding van vragen die de Korinthiërs hem gesteld hadden over huwelijk en echtscheiding.


In Efeze 5:21-33 schrijft Paulus over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk.

Lees meer

Wie voelt zich geroepen?

roeping

Wat is de Bijbelse betekenis van het woord roeping?

Bij het woord Roeping denken we in christelijk Nederland al snel aan een speciale taak of opdracht die sommige gelovigen van God krijgen en anderen blijkbaar niet. Maar is dat ook de Bijbelse betekenis van het woord ‘roeping’?
In deze overdenking sta ik stil bij de Bijbelteksten die spreken over ‘roeping’ en ‘geroepen zijn tot’. En wat blijkt? God roept ALLE gelovigen! En niet omdat Hij ons aan het werk wil zetten, maar omdat Hij Zelf iets heeft wat Hij aan ons wil geven.

2 Tim.1:9 Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.

geroepen zijn
Geroepen zijn tot…..