Dagelijks Woord 28 mei

5 minuten lezen

Jeremia 31:25
Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld.

Een mooie tekst uit een prachtig hoofdstuk in het boek Jeremia. Het is een hoofdstuk vol hoop en toekomstverwachting. Veel profetieën in Jeremia gaan over oordeel, maar in dit hoofdstuk kijkt Jeremia vooruit naar de tijd waarin de Israëlieten terugkeren uit de ballingschap. Wat bedoelt de Heer als Hij zegt dat Hij voedsel en drank voor de vermoeide en treurige ziel geeft? In deze overdenking wil ik de link leggen met een gedeelte uit Jesaja en een gedeelte in het Nieuwe Testament waar ook gesproken wordt over voedsel en drank.

uitrukken en afbreken of bouwen en planten

Jeremia had bij zijn roeping tot profeet van God te horen gekregen:

Jeremia 1:10
Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten.

Veel van wat Jeremia schrijft en profeteert gaat over het afbreken en omver halen. Het in ballingschap gaan van de Israëlieten, de teloorgang van het koninkrijk van Juda en de verwoesting van Jeruzalem.
Maar in hoofdstuk 31 laat God aan Jeremia zien dat Hij in de toekomst het volk zal terughalen uit alle uithoeken van de aarde (Jer.31:8). Dat er weer opgebouwd zal worden (Jer.31:4). Het hoofdstuk eindigt met de woorden “Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken”.

Drank en voedsel voor de vermoeide en treurige ziel

In vers 25 zegt de Heer dat Hij voedsel en drank heeft gegeven voor de treurige ziel. Hoewel dit vers in de verleden tijd staat (heeft gegeven), speelt het zich af in de toekomst. De verzen 23-25 schetsen het beeld van het volk dat teruggekeerd is naar Juda en de bijbehorende steden. Dan spreken omstanders weer een zegen uit over het volk.

Jeremia 31:23
Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zij zullen in het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen, wanneer Ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap: Moge de HEERE u zegenen, woonplaats van gerechtigheid, heilige berg.

Akkerbouwers en schaapherders zullen weer samen wonen en gezamenlijk optrekken. En dat kan allemaal omdat God gezorgd heeft voor voedsel en drank: voor leven.

Uitnodiging tot het heil

Ongeveer 100 jaar voor Jeremia had de profeet Jesaja al geprofeteerd. Hij had opgeroepen om te komen en te eten en te drinken van het goede dat God aanbiedt.

Jesaja 55:1-3
1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.
2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.
3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David.

Wat houdt dit aanbod in van het goede voedsel wat God in Zijn genade ‘gratis’ aanbiedt? Vers 3 geeft het antwoord: het is het ‘eeuwige verbond: de betrouwbare gunstbewijzen aan David’. Dit is het nieuwe verbond waar we in het Nieuwe Testament veel meer over lezen.
Als we teruggaan naar hoofdstuk 31 in Jeremia, dan vinden we ook daar de aankondiging van dit nieuwe verbond. Een paar verzen na vers 25 over het voedsel en de drank voor de treurende ziel:

Jeremia 31:31
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,

Zowel Jesaja als Jeremia maken de koppeling van voedsel en drank voor dorstige en vermoeide mensen met de komst van een nieuw verbond waarin God voorziet en Leven (met een hoofdletter) geeft.

Goed nieuws

Ik zou veel lijnen kunnen trekken naar het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld naar de Here Jezus die tegen de Samaritaanse vrouw zegt dat Hij haar levend water kan geven, waardoor ze in eeuwigheid geen dorst meer zal hebben (Johannes 4:10-14). Of waar Hij van Zichzelf zegt dat Hij het levende brood is dat uit de hemel neerdaalt (Joh.6:32-35). Het goede nieuws voor de Samaritaanse vrouw én voor ons: Dit nieuwe verbond is niet alleen voor Juda en Israël.
In 1 Korinthe 11:23-26 legt Paulus uit dat elke gelovige deel krijgt aan dit nieuwe verbond als hij of zij ‘eet van het brood’ en ‘drinkt van de beker’.

1 Korinthe 11:23-25
23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam,
24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

Eten en drinken van het goede dat God geeft, kan iedere dag. Hij wil onze vermoeide ziel sterken met Zijn voedsel. Dat kan door te lezen in de Bijbel, te bidden en te zingen. En het is fijn om dit regelmatig met broeders en zusters te doen (eten en avondmaal vieren).
Eet smakelijk!

Subscribe
Abonneren op
guest

2 Reacties
oudste
nieuwste
Inline Feedbacks
View all comments
Jaap
3 jaren geleden

Mooi onderwerp weer. De beelden zijn bijzonder aansprekend: drank, voedsel, brood en beker. Allemaal beelden van wat God geeft: Leven.

Anja Bezemer
Anja Bezemer
3 jaren geleden

Wat een heerlijke woorden Jolande…dankjewel……onze Heiland is het Brood des Levens en het Levende Water.
In Hem is alles wat we nodig hebben!!!
Lieve groet en zegen

2
0
Ben benieuwd naar jouw mening, reageer gerust!x