Dagelijks Woord 16 mei

4 minuten lezen

2 Kronieken 16:9 (NBG)
Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

De tekst van vandaag komt uit 2 Kronieken en hij wordt wel vaker geciteerd. Een mooie waarheid maar een waarschuwing is op zijn plaats. Als we deze tekst opzoeken in de Bijbel, blijkt het maar een halve tekst te zijn. En het is gelijk duidelijk waarom men het tweede deel liever niet citeert. De hele tekst luidt:

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.

Achtergrond

Over wie gaat het in deze tekst? Wie heeft er dwaas gehandeld?
De hoofdpersoon is Asa. Hij is koning van Juda, het twee-stammen rijk. We vinden een beschrijving van zijn regeerperiode in 1 Koningen 15:9-24 en in 2 Kronieken 14, 15 en 16. Asa wordt positief beschreven, hij “deed wat juist was in de ogen van de Heere, zoals zijn vader David”. In 1 Kon.15:14 staat zelfs dat hij volkomen toegewijd was aan de Heere, al zijn dagen. De beschrijving in 2 Kronieken is nog uitgebreider. Daar is sprake van een profetie voor Asa die luidt:

2 Kronieken 15:2
En hij (de profeet Azaria) ging de stad uit, Asa tegemoet, en zei tegen hem: Luister naar mij, Asa, heel Juda en Benjamin! De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Asa kwam net terug van een oorlog tegen de Cusjiet Zerah. Deze Zerah had een enorme legermacht en Asa had de Heer om hulp geroepen “U bent de Enige Die kan helpen”. En dat had God gedaan. Hij had de Cusjieten verslagen en ze kwamen terug met veel buit. Op dat moment kwam deze profeet Azaria hem tegemoet en sprak de woorden die we lezen in 2 Kron.15:2. Als Asa deze woorden hoort, vat hij nog meer moed en doet de afgoden weg, vernieuwt het altaar van de Heer en hakt het beeld van Asjera, dat zijn grootmoeder had gemaakt, in stukken. Samen met alle inwoners van Juda sluit hij een verbond dat ze de Heere zullen zoeken met heel hun hart en met heel hun ziel.

Jaren later

Tot het 35ste regeringsjaar van Asa was er vrede. Maar toen trok Baësa, de koning van het tien-stammen rijk op tegen Juda. Asa haalt het zilver en goud uit de schatkamers van het huis van de Heer en stuurt het naar Benhadad, de koning van Syrië. Hij beroept zich op een verbond wat er zou zijn tussen Juda en Syrië, waardoor Benhadad moet zorgen dat Baësa de strijd tegen Juda zal staken. Benhadad luistert en zorgt er voor dat Baësa zijn plannen opgeeft. De uitkomst lijkt geslaagd maar dan komt de ziener Hanani. Hij wijst koning Asa terecht.

2 Kronieken 16:7-9
In die tijd kwam de ziener Hanani naar Asa, de koning van Juda, en zei tegen hem: Omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt, en niet gesteund hebt op de HEERE, uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen.
8 Hadden de Cusjieten en de Libiërs niet een groot leger, met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u op de HEERE steunde, heeft Hij hen in uw hand gegeven.
9 Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn.

Hanani verwijst terug naar de strijd tegen de Cusjieten (vers 8). Toen had Asa de hulp van God ingeroepen en had hij de overwinning behaald. Hanani suggereert hier zelfs dat Asa niet alleen de koning van het tien-stammen rijk zelf had kunnen verslaan, maar Benhadad van Syrië erbij. Baësa had namelijk ook een verbond met Benhadad. Als Asa zelf de strijd tegen Baësa had aangebonden, zou Baësa de hulp van Benhadad hebben gevraagd. Asa had met Gods hulp beiden kunnen verslaan.

Hoe loopt het af?

Helaas laat koning Asa zich niet corrigeren door Hanani. Hij wordt zo boos dat hij de ziener gevangen zet. Drie jaar later wordt Asa ernstig ziek aan zijn voeten. Ook nu zoekt hij zijn hulp niet bij de Heer maar bij geneesheren (2 Kron.16:12). Enkele jaren later sterft hij. Het leven van Asa eindigt droevig, net als dat van Salomo. Hoewel Asa niet vervalt in afgoderij, lijkt hij de Heer te zijn vergeten. De profetie van Azaria uit 2 Kron.15:2 lijkt nu op een negatieve manier waarheid te worden: “Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten“.

Conclusie

Wat is het belangrijk om op de Heer te blijven vertrouwen. Om Hem te blijven zoeken als je voor moeilijke beslissingen staat of als je met ziekte of tegenslag te maken hebt. Misschien is het daarom wel belangrijk om de dagtekst van vandaag uit 2 Kron.16:9 in zijn geheel te citeren. Als je hart niet volkomen op de Heer gericht is, handel je dwaas. Zijn ogen gaan over de gehele aarde, niet om te veroordelen of te zien wat je fout doet. Maar om je krachtig bij te staan als je op Hem vertrouwt!

Subscribe
Abonneren op
guest

2 Reacties
oudste
nieuwste
Inline Feedbacks
View all comments
Anja Bezemer
Anja Bezemer
3 jaren geleden

Dankjewel Jolande…..zo goed om scherp te blijven….ons oog steeds gericht op Jezus mijn Heiland en Verlosser.
Ik ga het hele hfdst nog een keertje lezen…lieve groet en zegen

Jaap
Jaap
3 jaren geleden

Mooi uitgelegd hoor, nog eens rustig doorgelezen. God is zó goed!

2
0
Ben benieuwd naar jouw mening, reageer gerust!x