Een post-script van Paulus

4 minuten lezen

Rom. 16:25-27

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,
maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,
aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Laatste woorden aan de Romeinen

Bovenstaande tekst is het einde van de Romeinen brief. Het zijn de laatste drie verzen van deze brief. De aller-aller-allerlaatste woorden. Een moeilijke, lange zin die toch de moeite waard is om goed te lezen.

De brief was toch klaar?

Paulus heeft al vier keer vaart gehaald om de brief af te sluiten. Hoofdstuk 16 is helemaal gewijd aan het groeten van personen in Rome. Aan het eind van hoofdstuk 15 sluit hij zijn eigenlijke betoog al af met de woorden:

15:33 En moge de God van de vrede met u allen zijn. Amen.

Dan begint hij in hoofdstuk 16 met zijn aanbevelingen, groeten en wensen voor de gelovigen in Rome die hij kent. Die serie groeten eindigt hij (voorlopig) in vers 16 met:

16:16 Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u.

Dan, in de verzen 17 tot 20, doet Paulus een oproep aan de lezers om zich af te keren van mensen die onenigheid teweegbrengen. Die oproep eindigt hij met de woorden:

16:20b De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

Dan volgt vanaf vers 21 een serie met namen van gelovigen die bij Paulus zijn en die ook de groeten overbrengen aan de gelovigen in Rome. Hier worden bijvoorbeeld Timotheüs genoemd en Tertius, de schrijver waar Paulus zijn brief aan gedicteerd heeft. En weer een afsluiting in vers 24:

16:24 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Nog niet klaar?

Hier had de brief mee kunnen eindigen. Zelfs de schrijver, Tertius, heeft zich gemeld. Maar dan volgt nog die ene lange zin die in onze Bijbel over drie verzen wordt verdeeld. Zo’n zin waar Paulus om bekend staat: lang met meerdere tussenzinnen.

Eerst maar eens de hoofdzin ontdekken. Die is kort en krachtig, zie de vetgedrukte woorden:

(aan) Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,
maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen,
aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

God nu komt alle heerlijkheid toe tot in eeuwigheid.

De tussenzinnen: God is bij machte om ons te bevestigen

Dan al die tussenzinnen. Die gaan over wat God doet voor ons, voor de lezers toen en nu. Hij is bij machte om jullie, lezers, vast te doen staan. Hij is in staat jullie te bevestigen. Paulus had deze uitdrukking (bevestigen of sterken) ook aan het begin van zijn brief gebruikt. In Rom. 1:11 spreekt hij zijn verlangen uit om de lezers in Rome te ontmoeten om hen te versterken door hen te laten delen in de geestelijke genadegaven:

Romeinen 1:11 Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden,

Aan het einde van deze brief verzekert hij hen er van dat, ook als Paulus zelf niet komt, dat God hen zal bevestigen. Dat Paulus dit zo zeker weet is omdat het overeenkomt met de prediking die hij brengt en die van Jezus Christus. En omdat het overeenkomt met de openbaring van een geheimenis dat NU aan alle heidenen is bekendgemaakt. En die bekendmaking is weer overeenkomstig het bevel van God.

Op een rij

Dat God hen en ons bevestigt is:

  • overeenkomstig Paulus’ Evangelie en de prediking van Jezus Christus,
  • overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,
    • maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is,
  • overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen (namelijk ook de heidenen) tot geloofsgehoorzaamheid te brengen

Welk geheim?

Het geheim is dat ook de heidenen, ook de gelovigen in Rome en ook wij tot geloofsgehoorzaamheid kunnen komen. In de voorgaande eeuwen leek het vooral te gaan om het Joodse volk, om de zonen van Abraham naar het vlees. Maar nu is geopenbaard dat God iedereen die gelooft aanneemt en bevestigt. We lezen het hier aan het eind van de Romeinen brief als een soort toegift, een p.s.
In andere brieven van Paulus komt het uitgebreider aan de orde.
Bijvoorbeeld in Ef. 3:2-6 en Kol. 1:25-27

Subscribe
Abonneren op
guest

1 Reactie
oudste
nieuwste
Inline Feedbacks
View all comments
Anja Bezemer
Anja Bezemer
4 jaren geleden

Prachtig stukje Jolande….ga het nog een keer lezen!!!
Zo blïj met Paulus?hou van de Romeinenbrief….
Liefs en zegen.

1
0
Ben benieuwd naar jouw mening, reageer gerust!x