Blog Romeinenbrief

 • Alle mensen zijn zondaars: Rom.3:9-20

  Alle mensen zijn zondaars: Rom.3:9-20

  Inleiding We komen met deze studie bij de afronding van het eerste belangrijke deel van de brief aan de Romeinen. Vanaf hoofdstuk 1:18 tot en met dit gedeelte heeft Paulus de totale verdorvenheid van de mens aangetoond. Dit was nodig om ons te laten zien dat we onszelf niet kunnen redden. De mensen in het…


 • Rechtvaardiging door het geloof: Rom.3:21-31

  Rechtvaardiging door het geloof: Rom.3:21-31

  Inleiding We zijn aangekomen bij een hoogtepunt in de Romeinenbrief: de rechtvaardiging door geloof. Hier in vers 21 van hoofdstuk 3 pakt Paulus de draad weer op van het onderwerp van de brief: het evangelie van Christus. Hij had dit aangekondigd in hoofdstuk 1, maar was daarna van zijn onderwerp afgeweken. Hij wilde ons eerst…


 • Abraham door het geloof gerechtvaardigd: Rom.4:1-12

  Abraham door het geloof gerechtvaardigd: Rom.4:1-12

  Inleiding In deze studie gaan we zien hoe Abraham het voorbeeld is voor de gelovigen. In het vorige hoofdstuk van Romeinen hebben we ontdekt dat God de gelovige rechtvaardig rekent. Dit kan Hij doen omdat onze zonden toegerekend zijn aan Christus Jezus. God heeft Hem als middel tot verzoening aangewezen (Rom.3:24 en 25). Hoofdstuk 3…


 • Abraham door het geloof gerechtvaardigd (2): Rom.4:13-25

  Abraham door het geloof gerechtvaardigd (2): Rom.4:13-25

  inleiding In de vorige studie hebben we gezien hoe Paulus het leven van Abraham als voorbeeld nam om de rechtvaardiging uit het geloof uit te leggen. Aan Abrahams leven kunnen we zien dat rechtvaardiging niet uit werken is, maar uit geloof (Rom.4:1-8). En dat het los staat van de besnijdenis. Abraham werd immers gerechtvaardigd uit…


 • De vrucht van de rechtvaardiging: Rom.5:1-11

  De vrucht van de rechtvaardiging: Rom.5:1-11

  Inleiding In hoofdstuk 5 beginnen we aan het meer praktische deel van de Romeinenbrief. Tot nu toe heeft Paulus vooral de theorie, de leerstellingen van de rechtvaardiging besproken. Wat was de boodschap in de eerste vier hoofdstukken? In hoofdstuk 1:18-32 besprak Paulus de zondigheid van de mensen en de toorn van God. In hoofdstuk 2…


 • Adam en Christus: Rom.5:12-21

  Adam en Christus: Rom.5:12-21

  Inleiding In de vorige studie zagen we dat God het initiatief nam om ons te redden toen wij nog zondaars waren. Door geloof zijn wij, die vroeger zondaars en vijanden waren, met God verzoend. Paulus beschrijft dus twee groepen mensen. Een groep waartoe alle mensen van nature behoren, de groep die vijandig staat tegenover God.…


 • Inleiding op de hoofdstukken 6, 7 en 8

  Inleiding op de hoofdstukken 6, 7 en 8

  Inleiding Paulus begint in hoofdstuk 6 aan een nieuwe uiteenzetting die loopt tot en met hoofdstuk 8. Voordat we aan de details van dit hoofdstuk beginnen wil ik laten zien dat de hoofdstukken 6, 7 en 8 bij elkaar horen. En hoe ze samenhangen met de rest van de brief.


 • Gestorven aan de zonde: Rom.6:1-14

  Gestorven aan de zonde: Rom.6:1-14

  Inleiding Speelt de zonde nog een rol in het leven van de gelovige? Dat is de vraag die Paulus in dit gedeelte wil beantwoorden. In de vorige studie zagen we dat Paulus in de hoofdstukken 6, 7 en 8 een viertal vragen oproept en beantwoordt. Hij gebruikt die vragen en antwoorden om te spreken over…


 • Dienstbaar aan de gerechtigheid: Rom.6:15-23

  Dienstbaar aan de gerechtigheid: Rom.6:15-23

  Inleiding Als we niet onder de wet leven, maar onder de genade, betekent het dan dat we vrijuit kunnen zondigen? Volstrekt niet zegt Paulus. En hij legt uit wat het verschil is tussen een leven als slaaf van de zonde en een leven in dienst van God. De vraag die we in deze studie behandelen,…


 • Vrij van de wet: Rom.7:1-6

  Vrij van de wet: Rom.7:1-6

  Inleiding In deze studie gaan we kijken naar de eerste zes verzen van hoofdstuk 7. Dat hier een nieuw hoofdstuk begint is jammer omdat deze verzen nog horen bij het antwoord op de vraag die Paulus in Romeinen 6:15 stelde. Aan de andere kant is het te begrijpen omdat vanaf deze verzen de toelichting over…