Blog Romeinenbrief

 • De wet leert de zonde kennen: Rom.7:7-12

  De wet leert de zonde kennen: Rom.7:7-12

  Inleiding In de eerste zes verzen van Romeinen 7 heeft Paulus laten zien dat wij als gelovigen niet meer onder de wet leven. Eerder in de brief had hij al gezegd dat de zonde toeneemt door de wet. Paulus lijkt de wet negatief te beoordelen. Dat roept natuurlijk vragen op, zeker bij de Joodse lezers…


 • Inwendige strijd: Rom.7:13-26

  Inwendige strijd: Rom.7:13-26

  Inleiding Het onderwerp van deze studie is opnieuw de wet en de zonde. De conclusie van de vorige perikoop was dat de wet goed is. Maar toch bleek dat het gebod voor de mens tot de dood leidde en niet tot het leven. Dat geeft aanleiding tot een nieuwe vraag: Is dan het goede de…


 • Het leven door de Geest (1): Rom.8:1-4

  Het leven door de Geest (1): Rom.8:1-4

  Inleiding We beginnen in deze studie aan hoofdstuk 8. Misschien wel het mooiste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Het hoofdstuk begint met: Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus laat zien dat Paulus een conclusie gaat trekken uit wat hij eerder heeft geschreven. Het is niet alleen een antwoord…


 • Het leven door de Geest (2): Rom.8:5-11

  Het leven door de Geest (2): Rom.8:5-11

  Inleiding In de vorige studie hebben we een begin gemaakt met hoofdstuk 8. In die studie heb ik de eerste vier verzen besproken en de verbinding met de voorgaande hoofdstukken laten zien. Paulus begon in vers 1 met een conclusie: Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is…


 • Het leven door de Geest (3): Rom.8:12-17

  Het leven door de Geest (3): Rom.8:12-17

  Inleiding Leven door de Geest. Hoe doe je dat? In de vorige studie hebben we gezien dat we ons denken en onze gezindheid kunnen richten op God en op de geestelijke dingen. Omdat de Heilige Geest in ons woont, kunnen we “wandelen” naar de Geest. Dankzij de Geest kunnen we in een nieuw leven wandelen!…


 • De eerstelingen van de Geest (1): Rom.8:18-25

  De eerstelingen van de Geest (1): Rom.8:18-25

  Inleiding We beginnen in deze studie aan de tweede perikoop van hoofdstuk 8. Aan de titel boven dit gedeelte zien we dat de Heilige Geest nog steeds centraal staat. In de vorige twee studies hebben we gezien dat de Geest die in ons woont, ons levend maakt (studie 23: Het leven door de Geest (2):…


 • De eerstelingen van de Geest (2): Rom.8:26-30

  De eerstelingen van de Geest (2): Rom.8:26-30

  Inleiding De vorige studie draaide om de woorden verwachten, zuchten en hoop. Zowel de schepping als wijzelf zuchten vanwege het lijden van deze tegenwoordige tijd. Maar daarbij zijn we ook vol hoop en verwachting. Wij verwachten dat ons lichaam verlost zal worden en dat we met Christus verheerlijkt zullen worden bij Zijn openbaring. Dat is…


 • Meer dan overwinnaars: Rom.8:31-39

  Meer dan overwinnaars: Rom.8:31-39

  Inleiding We zijn gekomen aan het eind van hoofdstuk 8. Hier vinden we de grote finale van wat Paulus tot nu toe heeft gezegd. Het hoogtepunt van zijn uitleg over onze rechtvaardiging door geloof. Vers 31 vat het vooraf samen: Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat God voor ons is,…


 • Inleiding op de hoofdstukken 9, 10 en 11

  Inleiding op de hoofdstukken 9, 10 en 11

  Inleiding De hoofdstukken 9 tot en met 11 vormen een nieuwe eenheid in de Romeinenbrief. Het zijn de minst begrepen hoofdstukken van de brief. Het is een moeilijk gedeelte, maar als we de woorden van Paulus aandachtig lezen, wordt zijn bedoeling duidelijk. Daarbij is de context van de hele brief belangrijk. Als we deze hoofdstukken…


 • Droefheid over het ongeloof van Israël: Rom.9:1-5

  Droefheid over het ongeloof van Israël: Rom.9:1-5

  Inleiding De vorige studie was een inleiding op de hoofdstukken 9, 10 en 11. Daar heb ik de grote lijnen van deze hoofdstukken laten zien. Paulus geeft antwoord op de vraag of God wel trouw is aan Zijn beloften. En op de vraag of Israël geheel verworpen is, nu de redding naar de heidenen is…