Redding is Gods werk

Hoe zit het met de redding van de gelovige? Is mijn redding het werk van God en volledig afhankelijk van Zijn genade? Of moet ik zelf (mee)werken aan mijn Redding?
In deze cursus neem ik je mee in de uitleg van de tekst over “werken aan je eigen zaligheid” die in Fil.2:12 en 13 staat. Tegelijk is deze cursus een oefening in exegese. De stappen die je in deze cursus zet om dit Schriftgedeelte te verklaren, kun je gebruiken om andere teksten te onderzoeken.

Fil.2:12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.