Woordstudie III: Vreze en beven

Hoe zit het met onze redding?

Hoe zit het met de redding van de gelovige? Wat betekent het om zelf te werken aan je redding? Na de vorige lessen is al veel duidelijk geworden. Paulus bedoelt niet dat wij zelf ons best moeten doen om later in de hemel te komen. We kunnen onze redding of behoud uitwerken omdat het ons al gegeven is. Het kan groeien door als gelovige in gehoorzaamheid te leven. We gaan verder met onze studie. Er is nog de uitdrukking ‘met vreze en beven’ die gaan we nu bekijken.

vrezen en beven onlinebijbel
Klik voor een grotere weergave

Met vreze en beven

De combinatie van deze twee woorden die samen een vaste uitdrukking vormen, komt nog drie keer voor in het Nieuwe Testament. Hiernaast een schermafdruk uit de OnlineBijbel waar ik een zoekopdracht heb gedaan naar de twee strongnummers die horen bij ‘vrees’ en ‘beven’.

1 Cor. 2:3
En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.
2 Cor. 7:15
En zijn innige gevoelens voor u zijn des te overvloediger, als hij zich de gehoorzaamheid van u allen herinnert, hoe u hem met vrees en beven hebt ontvangen.
Ef. 6:5
Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart

In 1 Cor.2:3 is het Paulus die van zichzelf zegt dat hij ‘met vrees en beven’ het evangelie kwam verkondigen bij de Corinthiërs.
In 2 Cor.7:15 gaat het over Titus die zich herinnert hoe de Corinthiërs hem met ‘vrees en beven’ hebben ontvangen.
In Ef.6:5 roept Paulus de slaven op om ‘met vrees en beven’ gehoorzaam te zijn aan hun heren, net zoals aan Christus.

Vrees en beven voor wie?

Opvallend vind ik dat de nadruk in alle teksten ligt op menselijke verhoudingen en niet op een houding van ‘vrees en beven’ naar God. Toch zijn er Bijbelvertalingen die vertalen met ‘doe dat in diep ontzag voor God’ (de NBV, het Boek en de Basisbijbel). Dit is een interpretatie en geen letterlijke vertaling. De tekst zegt niet voor wie de Filippenzen moeten vrezen en beven. Omdat vers 13 begint met ‘want het is God die in jullie werkt’ kiest men om het te interpreteren als een vrezen en beven voor God.

Vrees en beven heeft te maken met gehoorzaam zijn

Ik denk dat Paulus het schrijft met het oog op gehoorzaam zijn. Of je nu God gehoorzaamt of Paulus of je ‘heer’ naar het vlees, je zou dat moeten doen met een innerlijke houding van nederigheid of onderwerping. Naar zo’n houding verwijst de uitdrukking “met vrees en beven”.