De verzen 12 en 13 in de grondtekst

De grondtekst

Als laatste onderdeel voor stap 2 kijken we naar vers 12b in de grondtekst. Wat staat er in het Grieks? Hieronder zie je een schermafdruk uit de Blue Letter Bible. De woorden die je bij de vorige opdracht in de kolommen hebt ingevuld, staan hier in het Grieks. Ik heb ze omcirkeld. Niet erg als je dat niet kan lezen, want links staat de Engelse vertaling voor elk woord. Nu is het extra handig als je ook een Engelse vertaling hebt gebruikt in de vorige opdracht.
Tussen het Engels en het Grieks staat een kolom met cijfers. Dit is de Strong-codering. Hierover vertel ik meer in de volgende les.  

Blue Letter Bible

Zelf oefenen met Blue Letter Bible

Wil je zelf oefenen met de Blue Letter Bible? 
Klik dan deze link: https://www.blueletterbible.org/kjv/phl/2/1/s_1105012
(doe dit bij voorkeur achter een computer, dat werkt het makkelijkst) 
Hij opent in Filippenzen 2:1. Scroll naar beneden totdat je vers 12 en 13 ziet. Helemaal links zie je voor ieder vers een blauw balkje waar ’tools’ op staat. Als je er op klikt dan opent een venster met 6 verschillende ’tabbladen’. De eerste waarmee hij opent is het tabblad ‘interlinear’. Dat zijn de Engelse en Griekse woorden van vers 12 zoals ze ook in mijn schermafdruk hierboven staan. Klik ook het tweede tabblad ‘Bibles’ eens aan. Dan zie je allemaal verschillende Engelse vertalingen van het vers.