Vergelijkbare Schriftgedeelten

Vergelijkbare Schriftgedeelten

Er zijn Schriftplaatsen die niet genoemd worden als verwijsteksten in de Treasury of Scripture Knowledge, maar die wel dezelfde gedachte weergeven als in Fil.2:12 en 13 genoemd wordt.

Col. 1:28 en 29

In dit gedeelte wordt het ‘werken’ van de mens, Paulus in dit geval, gecombineerd met de werking van God. Paulus spant zich in maar dat gaat samen met de kracht van God die in hem werkt.

Col.1:28-29
Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.
Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

Ef. 2:10

Ook in Efeze 2:10 zien we dat ons ‘werken’ nooit los staat van het ‘werk’ van God. Hij heeft het voorbereid zodat wij er in kunnen wandelen.

Ef.2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.