Verwijsteksten

Verwijsteksten

Nu we alle belangrijke woorden hebben onderzocht is het tijd om te kijken naar de verwijsteksten. Kunnen die ons helpen bij het begrijpen van dit gedeelte?

Mijn gedrukte Herziene Statenvertaling geeft één verwijstekst bij Fil.2:13. Maar de Online Bijbel app en de Blue Letter Bible geven maar liefst 61 verwijsteksten bij vers 12 en 43 bij vers 13. Deze verwijsteksten komen uit de Treasury of Scripture Knowledge een verzameling van meer dan 500.000 schriftverwijzingen bij elkaar gebracht door R.A. Torrey begin 20ste eeuw. In het Nederlands wordt deze verzameling Schat aan Schriftkennis genoemd.

Verwijsteksten Fil.2:12

De verwijzingen voor vers 12 zijn toegespitst op vijf verschillende onderdelen van het vers. Je ziet dit in de onderstaande schermafdruk aan de rode woorden in het vers. Er zijn bijvoorbeeld drie verwijsteksten bij my beloved (Fil.4:1, 1 Cor.4:14 en 1 Petr.2:11). Dit zijn verzen waar de lezer van de brief ook ‘geliefd’ wordt genoemd.

verwijsteksten

De meeste verwijzingen staan bij ‘work‘ en die zijn voor de betekenis van het vers het belangrijkst.

Wat deze teksten duidelijk maken is dat ons leven er toe doet en dat ons handelen/werken vrucht kan dragen en een bepaalde waarde kan opbouwen voor de eeuwigheid.

Verwijsteksten Fil.2:13

De teksten benadrukken dat God werkt in ons. Vooral Hebr.13:21 geeft dezelfde gedachte weer als Fil.2:12 en 13. Lees de teksten maar eens naast elkaar.

Fil.2:13
want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Hebr.13:21
moge (God) u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus.