Inleiding: Stappen en benodigdheden

Werken aan je redding?

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven schrijft Paulus aan de Filippenzen. Wat bedoelt hij daarmee? Mag het ook gelezen worden als werken vanuit je gered zijn? Of je redding uitwerken? En zegt vers 13 juist niet het tegenovergestelde, namelijk dat het toch God is die het doet?

In deze les kijken we naar de stappen die nodig zijn om een Bijbelgedeelte te bestuderen. Met deze stappen kun je in principe elke Bijbeltekst bestuderen. Door de stappen te volgen, krijg je een goed beeld van het tekstgedeelte. De volgorde van de stappen staat niet vast, maar deze volgorde werkt in het begin het beste.

Opsomming van de stappen

  • Context: Wat is het verband waarin de tekst staat?
  • Vers/verzen: Wat staat er precies in de verzen die ik onderzoek? Zijn er opvallende verschillen in diverse vertalingen, hoe ziet het vers er in de grondtekst uit?
  • Woordstudie: Welke woorden zijn het belangrijkst in het vers, wat is de betekenis van die woorden en hoe worden ze op andere plekken in de Bijbel gebruikt?
  • Parallelteksten: Zijn er verwijsteksten of kan ik een vergelijkbare gedachtegang vinden ergens anders in de Bijbel?

Benodigdheden

Als je aan de slag wilt met deze cursus dan heb je het volgende nodig: de Bijbel, pen en papier en (niet ‘verplicht’ maar wel handig) een Bijbelapp op je telefoon, tablet of pc. 

Wat voegt een Bijbel-app toe?

  1. In een Bijbelapp staan meerdere vertalingen die je kunt vergelijken. Dit kan je natuurlijk ook doen met vertalingen die je in de kast hebt staan.
  2. Meestal kan je op woorden zoeken, zodat je ziet waar bijvoorbeeld ‘zaligheid’ of ‘werken’ nog meer wordt gebruikt.
  3. De meeste Bijbelapps laten ‘verwijsteksten’ zien. Dat zijn teksten waar de Bijbelschrijver naar verwijst of waarin dezelfde gedachte naar voren komt.
  4. In veel Bijbelapps kun je de tekst in de brontaal (Hebreeuws of Grieks) opzoeken.
  5. Bijbelapps geven vaak extra informatie over de tekst, bijvoorbeeld wat andere theologen en Bijbelgeleerden over het gedeelte hebben geschreven.

Ik gebruik zelf de Blue Letter Bible, een Engelstalige app met veel mogelijkheden en de Online Bijbel een Nederlandse bijbelapp. Heb je (nog) geen Bijbelapp dan kun je toch meedoen. In deze cursus staat voldoende informatie.