Woordstudie I: Redding

Inleiding

In de vorige lessen hebben we de verzen 12 en 13 in verschillende vertalingen en in de grondtekst bestudeerd.  Daarbij kwamen een aantal woorden naar voren die de moeite waard zijn om verder te onderzoeken. In deze les gaan we een ‘woordstudie’ doen naar de woorden die belangrijk zijn voor de betekenis van de verzen 12 en 13

Belangrijke woorden in Fil.1:12 en 13

Het belangrijkste woord om te onderzoeken in vers 12 is ‘redding’. Het wordt in de Nederlandse vertalingen ook vertaald met: zaligheid, heil of behoudenis. De Engelse Bijbels vertalen allemaal met ‘salvation’.

Strongcodes

Een handig hulpmiddel voor Bijbelse woorden is de Strong codering. James Strong heeft in de negentiende eeuw elk Grieks en Hebreeuws woord van de Bijbel een uniek nummer gegeven.  Alle woorden die in de Bijbel voorkomen kan je terugvinden, met het Strong nummer, in een lijst. Dit kan in boekvorm, maar tegenwoordig ook digitaal. Je ziet in die lijst de vertaling van het woord en ook waar het nog meer voorkomt in de Bijbel. Veel bijbelprogramma’s gebruiken deze codering en helpen je dus met het vinden van de betekenis van een woord én met alle andere plaatsen in de Bijbel waar het woord voorkomt. Omdat de codering gekoppeld is aan het woord in de grondtekst, maakt het niet uit welke vertaling je gebruikt.

Redding

Laten we even teruggaan naar de schermafdruk uit de Blue Letter Bible

We willen eerst meer weten over het woord ‘redding’. In de middelste kolom staan de Griekse woorden. Als je de Griekse lettertekens niet kent is dat niet erg, want eronder staat precies hoe je het uitspreekt. In de meest linkse kolom staat de Engelse vertaling. In de kolom daartussen staan de Strong nummers. Het woord ‘redding’ is in het Grieks ‘soteria’, de Engelse vertaling die erbij hoort is ‘salvation’ en het Strong nummer is 4991.

Redding = Soteria

Als je in de Blue Letter Bible op het strong nummer klikt dan krijg je alle informatie over het woord ‘Soteria’ te zien. Het woord komt 45 keer voor in het Nieuwe Testament en hieronder zie je dat het in de Engelse vertaling 40 keer vertaald is met ‘salvation’. Interessanter is de informatie daaronder: Outline of Biblical Usage. Daar wordt uitgelegd in welke betekenissen het woord in de Bijbel gebruikt wordt.

Hier blijkt dat Soteria gebruikt wordt in drie verschillende betekenissen.

I: bevrijding, bewaring, veiligheid, redding
II: redding als het tegenwoordige bezit van alle ware gelovigen
III: toekomstige redding, het geheel van de zegeningen dat de gelovigen verlost van alle aardse kwaad, na de zichtbare terugkeer van Christus uit de hemel, zullen genieten in het eeuwig koninkrijk van God.

Het woord wordt dus ten eerste gebruikt voor redding en bevrijding in een aardse context. Daarnaast in een meer geestelijke context als zaligheid of heil wat al in het bezit is van de gelovigen. En tenslotte als de uiteindelijke, toekomstige redding die ons ten deel valt als Christus is teruggekeerd.

Zelf aan de slag

  • Zoek de volgende teksten (of een aantal ervan) op in de Bijbel en probeer te bedenken welke betekenis het meest van toepassing is:
    • Aardse redding of bevrijding
    • Redding die we nu al bezitten
    • Toekomstige redding

Lucas 1:69, 71
Hand.4:12, 7:25, 27:34
Rom.1:16, 10:10, 13:11
2 Cor.1:6, 6:2
Fil.1:19 en 28
1 Thess.5:8 en 9
2 Thess.2:13
2 Tim.3:15
Hebr.5:9, 11:7
1 Petr.1:5 en 9
2 Petr.3:15
Judas 1:3
Op.12:10

Je zult gemerkt hebben dat het soms moeilijk is om een vers in te delen bij één betekenis. Dat geeft niet want de zaligheid die wij nu al bezitten wordt straks compleet gemaakt. Soms zijn meerdere betekenissen van toepassing.

Alle teksten met soteria

Dit was ongeveer de helft van alle teksten waar soteria voorkomt. Wil je zelf alle teksten nakijken? Klik dan op de link hieronder:
Blue Letter Bible: Soteria