Blog Romeinenbrief

 • De vrijmacht van de verkiezing (1): Rom.9:6-14

  De vrijmacht van de verkiezing (1): Rom.9:6-14

  Inleiding In de vorige studie zagen we hoe Paulus zijn probleemstelling naar voren bracht. Ondanks alle voorrechten die het volk Israël van God had ontvangen, waren de beloften niet bij hen, maar bij de gemeente terechtgekomen. Dat vraagt om een verklaring. In hoofdstuk 9 gaat Paulus aan de hand van de geschiedenis van het volk…


 • De vrijmacht van de verkiezing (2): Rom.9:14-20

  De vrijmacht van de verkiezing (2): Rom.9:14-20

  Inleiding In de vorige studie stonden de aartsvaders centraal. We keken naar de geschiedenis van Abraham, Izak en Jakob. En we zagen dat God altijd Zelf het nageslacht koos waarmee hij het volk verder bouwde. De verkiezing waarover Paulus spreekt, gaat niet over het wel of niet behouden worden van individuen. Dat werd duidelijk uit…


 • God is de pottenbakker: Rom.9:21-29

  God is de pottenbakker: Rom.9:21-29

  Inleiding We zijn nog steeds in de perikoop waar de Herziene Statenvertaling boven heeft gezet: “de vrijmacht van de verkiezing”. Maar ik kies als titel “God is de pottenbakker”. Paulus gebruikt het beeld van de pottenbakker en de klei om duidelijk te maken dat wij als mens niet in de positie zijn om God tegen…


 • Waarom de heidenen gerechtigheid vonden en Israël niet: Rom.9:30-10:4

  Waarom de heidenen gerechtigheid vonden en Israël niet: Rom.9:30-10:4

  Inleiding Is Gods belofte aan Israël vervallen nu de gerechtigheid bij de heidenen is terechtgekomen? Dat is de vraag die Paulus stelt en beantwoordt in Romeinen 9, 10 en 11. In de vorige drie studies over hoofdstuk 9 zagen we dat Paulus de geschiedenis van Israël behandelde. Hij toont aan dat niet alle nakomelingen van…


 • De gerechtigheid uit het geloof: Rom.10:4-13

  De gerechtigheid uit het geloof: Rom.10:4-13

  Inleiding In Romeinen 1:16 en 17 heeft Paulus het onderwerp van zijn brief aangekondigd: de rechtvaardiging uit het geloof. De kracht van God om gered te worden, wordt geopenbaard “uit geloof en tot geloof”. In Romeinen 10 legt Paulus uit dat zijn broeders naar het vlees, de Israëlieten, deze belangrijke waarheid niet begrepen hebben. Zij…


 • Hoe lieflijk zijn de voeten: Rom.10:14-21

  Hoe lieflijk zijn de voeten: Rom.10:14-21

  Inleiding We zijn nog middenin de hoofdstukken 9, 10 en 11 waar Paulus de plaats van Israël in Gods plan aan de orde stelt. In het eerste deel van Romeinen 10 lazen we dat veel Israëlieten zich niet aan de gerechtigheid van God hebben onderworpen. Zij bleven proberen om door de wet gerechtvaardigd te worden.…


 • Beloften voor Israël: Rom.11:1-10

  Beloften voor Israël: Rom.11:1-10

  Inleiding In de vorige studie zagen we dat Israël bleef proberen om door de wet gerechtvaardigd te worden. In hoofdstuk 10 heeft Paulus uitgelegd dat ze in plaats daarvan in geloof de Naam van de Here Jezus hadden moeten aanroepen. Ze kunnen niet zeggen dat ze het evangelie niet gehoord hebben (Romeinen 10:13-17). Ook niet…


 • Wortel en takken: Rom.11:11-24

  Wortel en takken: Rom.11:11-24

  Inleiding Paulus stelt twee vragen in hoofdstuk 11. In de vorige studie (Beloften voor Israël: Rom.11:1-10) hebben we naar de eerste vraag gekeken. Heeft God Zijn volk verstoten? Nee, was het antwoord. Paulus is immers zelf een Israëliet. En er is altijd een gelovig overblijfsel geweest onder het volk, hoewel het grotere deel verblind en…