Blog Romeinenbrief

 • De vrijmacht van de verkiezing (1): Rom.9:6-14

  De vrijmacht van de verkiezing (1): Rom.9:6-14

  Inleiding In de vorige studie zagen we hoe Paulus zijn probleemstelling naar voren bracht. Ondanks alle voorrechten die het volk Israël van God had ontvangen, waren de beloften niet bij hen, maar bij de gemeente terechtgekomen. Dat vraagt om een verklaring. In hoofdstuk 9 gaat Paulus aan de hand van de geschiedenis van het volk…


 • De vrijmacht van de verkiezing (2): Rom.9:14-20

  De vrijmacht van de verkiezing (2): Rom.9:14-20

  Inleiding In de vorige studie stonden de aartsvaders centraal. We keken naar de geschiedenis van Abraham, Izak en Jakob. En we zagen dat God altijd Zelf het nageslacht koos waarmee hij het volk verder bouwde. De verkiezing waarover Paulus spreekt, gaat niet over het wel of niet behouden worden van individuen. Dat werd duidelijk uit…


 • God is de pottenbakker: Rom.9:21-29

  God is de pottenbakker: Rom.9:21-29

  Inleiding We zijn nog steeds in de perikoop waar de Herziene Statenvertaling boven heeft gezet: “de vrijmacht van de verkiezing”. Maar ik kies als titel “God is de pottenbakker”. Paulus gebruikt het beeld van de pottenbakker en de klei om duidelijk te maken dat wij als mens niet in de positie zijn om God tegen…


 • Waarom de heidenen gerechtigheid vonden en Israël niet: Rom.9:30-10:4

  Waarom de heidenen gerechtigheid vonden en Israël niet: Rom.9:30-10:4

  Inleiding Is Gods belofte aan Israël vervallen nu de gerechtigheid bij de heidenen is terechtgekomen? Dat is de vraag die Paulus stelt en beantwoordt in Romeinen 9, 10 en 11. In de vorige drie studies over hoofdstuk 9 zagen we dat Paulus de geschiedenis van Israël behandelde. Hij toont aan dat niet alle nakomelingen van…