De liefde is geduldig

De liefde is geduldig

1 Korinthe 13:4
De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,

Vanaf vers 4 gaat Paulus beschrijven wat de liefde wél en niet is. De eerste eigenschap van de liefde die hij noemt is: geduld. In de grondtekst gebruikt hij daar een werkwoord en geen bijvoeglijke bepaling zoals in onze Nederlandse vertaling. Geduld is dus in de Griekse grondtekst hier, niet zozeer een eigenschap van de liefde, maar iets wat de liefde actief doet.

In het Grieks staat er: αγαπη μακροθυμει = agapé makrothumei

Hieronder de omschrijving van makrotumei uit het Grieks-Nederlandse Lexicon van de Online Bijbel:

3114 μακροθυμεω makrothu’meo, ww

 • volharden, de moed niet verliezen
  • geduldig en dapper volhouden in het ondergaan van tegenslagen en moeiten
  • geduldig zijn in het dragen van beledigingen en schade door anderen
   • mild zijn en traag in het nemen van wraak
   • lankmoedig zijn, niet snel boos worden, niet snel straffen

Makrothumei betekent dat het heel lang duurt voordat je boos wordt, dat je heel veel geduld hebt voordat je straft. Het is jammer dat er geen goedklinkende Nederlandse vertaling is waaruit blijkt dat Paulus hier een werkwoord gebruikt. Een werkwoord geeft actie aan, de liefde doet iets, in plaats van de liefde is iets (namelijk geduldig).
De Engelse New King James Version vertaalt met: Love suffers long en kiest daarmee voor een werkwoord. In het Nederlands zou het dan zoiets worden als: De liefde duldt heel lang.

Μακροθυμει in de Bijbel

Het Griekse makrothumei komt niet zo heel vaak voor in de Bijbel.

We zien in 2 Petrus 3:9 dat het een belangrijke eigenschap is van God Zelf. Hij is lankmoedig (vertaling NBG51) over ons en stelt zijn oordeel uit omdat Hij wil dat allen tot bekering komen.
In Mattheüs 18:23-35 wordt het gebruikt in de gelijkenis van de koning die afrekening houdt met zijn slaven. De slaaf die hem 10.000 talenten schuldig was, vroeg aan de koning om geduld (makrotumei). We herkennen in de koning, die de slaaf zijn schulden (200.000 jaren aan dagloon) kwijtscheldt, God Zelf die ons onze schulden vergeeft.
In Hebreeën 6:15 gaat het over Abraham die geduld geoefend heeft toen hij op de belofte van God moest wachten. In dit vers kunnen we in de vertaling zien dat het om een werkwoord gaat (geduld oefenen).

Hieronder een schermafdruk met alle negen teksten waar makrotumei voorkomt.