Wat de liefde wel doet

1 Korinthe 13:7
zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

In een aantal korte zinnen benoemt de apostel vier dingen die de liefde doet. Ik vind de vertaling van NBG51 mooi omdat die laat zien hoe compact de zinnen van Paulus zijn:

Alles bedekt zij, (panta stegei)
alles gelooft zij, (panta pisteuei)
alles hoopt zij, (panta elpizei)
alles verdraagt zij. (panta hupomenei)

Alles bedekt zij wordt ook wel vertaald met: “alles draagt zij”. Het betekent bedekken om te beschermen.
We kunnen het ‘alles’ in deze zinnen niet letterlijk nemen. Het is zeker niet de bedoeling om bijvoorbeeld leugens te geloven, en zelfs niet om goedgelovig te zijn in algemene zin. Ik denk dat we dit moeten zien in verband met het voorgaande vers (6b).

maar (de liefde) verheugt zich over de waarheid,

Wanneer de waarheid ermee gediend wordt, zal de liefde altijd bereid zijn om:

  • onvolkomenheden te bedekken,
  • om te geloven
  • en te hopen
  • en om te volharden in het verdragen van moeilijkheden.

De combinatie van liefde met geloof en hoop komen we straks ook nog tegen in vers 13.