Werken aan je eigen redding? deel 5: zelfstudie

Hoe zit het met onze redding?

Hoe zit het met de redding van de gelovige? Wat betekent het om zelf te werken aan je redding? Na de vorige vier studies is al veel duidelijk geworden. Paulus bedoelt niet dat wij zelf ons best moeten doen om later in de hemel te komen. We kunnen onze redding of behoud uitwerken omdat het ons al gegeven is. Het kan groeien door als gelovige in gehoorzaamheid te leven. We gaan verder met onze studie. Er is nog de uitdrukking ‘met vreze en beven’ die zal ik kort behandelen. Daarna kijken we naar verwijsteksten en vergelijkbare Schriftgedeelten.

vrezen en beven onlinebijbel
Klik voor een grotere weergave

Met vreze en beven

De combinatie van deze twee woorden die samen een vaste uitdrukking vormen, komt nog drie keer voor in het Nieuwe Testament. Hiernaast een schermafdruk uit de OnlineBijbel waar ik een zoekopdracht heb gedaan naar de twee strongnummers die horen bij ‘vrees’ en ‘beven’.


1 Cor. 2:3
En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.
2 Cor. 7:15
En zijn innige gevoelens voor u zijn des te overvloediger, als hij zich de gehoorzaamheid van u allen herinnert, hoe u hem met vrees en beven hebt ontvangen.
Ef. 6:5
Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart

In 1 Cor.2:3 is het Paulus die van zichzelf zegt dat hij ‘met vrees en beven’ het evangelie kwam verkondigen bij de Corinthiërs. Bij 2 Cor.7:15 gaat het over Titus die zich herinnert hoe de Corinthiërs hem met ‘vrees en beven’ hebben ontvangen. In Ef.6:5 roept Paulus de slaven op om ‘met vrees en beven’ gehoorzaam te zijn aan hun heren, net zoals aan Christus.
Opvallend vind ik dat de nadruk in alle teksten ligt op menselijke verhoudingen en niet op een houding van ‘vrees en beven’ naar God.

Toch zijn er Bijbelvertalingen die vertalen met ‘doe dat in diep ontzag voor God’ (de NBV, het Boek en de Basisbijbel). Dit is een interpretatie en geen letterlijke vertaling. De tekst zegt niet voor wie de Filippenzen moeten vrezen en beven. Omdat vers 13 begint met ‘want het is God die in jullie werkt’ kiest men om het te interpreteren als een vrezen en beven voor God. Ik denk dat Paulus het schrijft met het oog op gehoorzaam zijn. Of je nu God gehoorzaamt of Paulus of je ‘heer’ naar het vlees, je zou dat moeten doen met een innerlijke houding van nederigheid of onderwerping. Naar zo’n houding verwijst de uitdrukking “met vrees en beven”.

Verwijsteksten

Nu we alle belangrijke woorden hebben onderzocht is het tijd voor de vierde stap in onze studie van Fil2:12 en 13. Zijn er verwijsteksten die ons helpen bij het begrijpen van dit gedeelte?

Mijn gedrukte Herziene Statenvertaling geeft één verwijstekst bij Fil.2:13. Maar de Online Bijbel app en de Blue Letter Bible geven maar liefst 61 verwijsteksten bij vers 12 en 43 bij vers 13. Deze verwijsteksten komen uit de Treasury of Scripture Knowledge een verzameling van meer dan 500.000 schriftverwijzingen bij elkaar gebracht door R.A. Torrey begin 20ste eeuw. In het Nederlands wordt deze verzameling Schat aan Schriftkennis genoemd.

Verwijsteksten Fil.2:12

De verwijzingen voor vers 12 zijn toegespitst op vijf verschillende onderdelen van het vers. Je ziet dit in de onderstaande schermafdruk aan de rode woorden in het vers. Er zijn bijvoorbeeld drie verwijsteksten bij my beloved (Fil.4:1, 1 Cor.4:14 en 1 Petr.2:11). Dit zijn verzen waar de lezer van de brief ook ‘geliefd’ wordt genoemd.

verwijsteksten

De meeste verwijzingen staan bij ‘work‘ en die zijn voor de betekenis van het vers het belangrijkst. Zoek in ieder geval de volgende teksten zelf op:
Spr. 10:16
Joh.6:27-29
1 Cor.9:24-27
Gal.6:7-9
Hebr.12:1
2 Petr.1:5-10

Wat deze teksten duidelijk maken is dat ons leven er toe doet en dat ons handelen/werken vrucht kan dragen en een bepaalde waarde kan opbouwen voor de eeuwigheid.

Verwijsteksten Fil.2:13

Volg deze link naar de BLB als je alle verwijsteksten voor vers 13 wilt nakijken. Dat zijn er 43 en ze zijn niet allemaal even belangrijk. Lees in ieder geval onderstaande teksten die ik het meest toepasselijk vind in verband met Fil.2:13:
Jes.26:12
Jer.31:33
2 Cor.3:5
2 Thess.1:11 en 2:13-17
Hebr.13:20-21

De teksten benadrukken dat God werkt in ons. Vooral Hebr.13:21 geeft dezelfde gedachte weer als Fil.2:12 en 13. Lees de teksten maar eens naast elkaar.

Vergelijkbare Schriftgedeelten

De volgende schriftplaatsen komen niet als verwijsteksten voor in de Treasury of Scripture Knowledge, maar ze geven wel dezelfde gedachte weer als in Fil.2:12 en 13 genoemd wordt.

Col. 1:28 en 29

In dit gedeelte wordt het ‘werken’ van de mens, Paulus in dit geval, gecombineerd met de werking van God.

28 Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.
29 Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

Paulus spant zich in maar dat gaat samen met de kracht van God die in hem werkt.

Ef. 2:10

10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Ook hier in Efeze 2:10 zien we dat ons ‘werken’ nooit los staat van het ‘werk’ van God. Hij heeft het voorbereid zodat wij er in kunnen wandelen.

Tot slot

Volgende keer de laatste blog in de studie naar Fil.2:12 en 13. Dan zal ik alles samenvatten wat we in de afgelopen lessen hebben geleerd over dit gedeelte.

3
Reageer op dit artikel

avatar
3 Comment authors
Jolande68DoortjeAnja Recent comment authors
  Subscribe  
nieuwste oudste
Abonneren op
Anja
Gast
Anja

Mooi Jolande….ik heb nog niet alle teksten terug gezocht….ga ik morgen eens voor zitten.
Maar dit is al heel goed uitgelegd….dankjewel hoor.
Groetjes anja

Doortje
Gast
Doortje

Mooi! Dus ons ploeteren heeft niet altijd direct resultaat in onze ogen. Maar wat God betreft, als we Hem gehoorzamen, altijd. Omdat Hij werkzaam is in ons. Ikvind zulke paradoxen geweldig. Bedankt weer!!

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑