Werken aan je eigen redding? deel 2: zelfstudie

redding

Werken aan je redding volgens Fil.2:12 en 13?

12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Hoe zit het met de redding van de gelovige? Is mijn redding het werk van God en volledig afhankelijk van Zijn genade, of moet ik zelf (mee)werken aan mijn redding?

In mijn vorige blog heb ik je uitgenodigd om met me mee te studeren. Ik heb de stappen benoemd die je kunt nemen om dit of een ander Bijbelgedeelte te onderzoeken.
Als eerste stap hebben we de context van de verzen bekeken. 
Nu gaan we verder met stap 2. Tijdens deze stap duiken we dieper in de verzen 12 en 13 van Fil. 2. 

Klik hier:  Deel-1 als je deel 1 van deze studie nog niet hebt gedaan of als je eerst even wilt terugkijken.

Stap 2 verzen Fil.2:12 en 13 in verschillende vertalingen

Door de verzen te lezen in meerdere vertalingen kunnen we al veel te weten komen. Als een vers er in verschillende vertalingen bijna hetzelfde uitziet, dan was de vertaling ‘een makkie’. Maar, zien we veel verschillen in de vertaling dan was de brontekst blijkbaar moeilijker. Of er zijn voor het vers meerdere interpretaties mogelijk. In onderstaand schema (uit het programma Online Bijbel voor de pc) heb ik vers 12 en 13 in vijf Nederlandse vertalingen op een rijtje gezet. (Je kunt het plaatje aanklikken om het groter te zien in een nieuw tabblad).

Online Bijbel
klik aan voor grotere weergave


Als je de vertalingen vergelijkt dan is vers 13 bijna gelijk in de verschillende vertalingen. Vers 12 laat veel verschillen zien, vooral in het tweede deel van het vers. Daarom gaan we daar wat meer aandacht aan besteden.

(HSV) Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
(NBG51) Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven
(STV) Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven:
(GNB) Mijn dierbare vrienden, u bent altijd gehoorzaam geweest. Wees het niet alleen wanneer ik aanwezig ben, maar ook en des te meer nu ik afwezig ben. Werk aan uw heil in diep ontzag voor God,
(NBV) Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God,

Opdracht: Pak een vel papier of een notitieboekje en maak een overzicht met vier kolommen zoals hieronder. Vergelijk het tweede deel van vers 12 door de verschillende onderdelen van de zin in de kolommen in te vullen. Je mag hiervoor natuurlijk ook andere vertalingen kiezen dan de vijf die ik in dit schema gebruik. Neem bijvoorbeeld ook een Engelse vertaling op in je rijtje.

Vertalingwatwaar aanhoe 
Herziene SVwerk aanuw eigen zaligheidmet vrees en beven
NBG51blijft bewerkenuw behoudenismet vreze en beven
Staten Vert
GrootNieuws
NBV

Door de vertalingen zo te vergelijken, springen er een aantal dingen uit die ik verder wil onderzoeken. Welke verschillen in woorden of zinsdelen vallen jou op?  

Stap 2 verzen Fil.2:12 en 13 in de grondtekst

Als laatste onderdeel voor stap 2 kijken we naar vers 12b in de grondtekst. Wat staat er in het Grieks? Hieronder zie je een schermafdruk uit de Blue Letter Bible. De woorden die je bij de vorige opdracht in de kolommen hebt ingevuld, staan hier in het Grieks. Ik heb ze omcirkeld. Niet erg als je dat niet kan lezen, want links staat de Engelse vertaling voor elk woord. Nu is het extra handig als je ook een Engelse vertaling hebt gebruikt in de vorige opdracht.
Tussen het Engels en het Grieks staat een kolom met cijfers. Dit is de Strong-codering. Hierover vertel ik meer in deel 3 van deze studie-reeks.  

Blue Letter Bible

Volgende keer gaan we aan de slag met een aantal woorden uit vers 12 en 13. Ik hoop dat je weer meedoet.
Laat me weten wat je van deze manier van studeren vindt. Te moeilijk/makkelijk? Kost het veel tijd? Ik vind het fijn om te horen of je er wat aan hebt en wat eventueel anders moet. 

Wil je zelf oefenen met de Bue Letter Bible? 
Klik dan deze link: https://www.blueletterbible.org/kjv/phl/2/1/s_1105012
(doe dit bij voorkeur achter een computer, dat werkt het makkelijkst) 
Hij opent in Filippenzen 2:1. Scroll naar beneden totdat je vers 12 en 13 ziet. Helemaal links zie je voor ieders vers een blauw balkje waar ‘tools’ op staat. Als je er op klikt dan opent een venster met 6 verschillende ‘tabbladen’. De eerste waarmee hij opent is het tabblad ‘interlinear’. Dat zijn de Engelse en Griekse woorden van vers 12 zoals ze ook in mijn schermafdruk hierboven staan. Klik ook het tweede tabblad ‘Bibles’ eens aan. Dan zie je allemaal verschillende Engelse vertalingen van het vers.

Door met stap 3? Klik hier

5
Reageer op dit artikel

avatar
3 Comment authors
DoortjeJolande68Anja Recent comment authors
  Subscribe  
nieuwste oudste
Abonneren op
Anja
Gast
Anja

Ik heb wel eens in een preek gehoord dat “met vrees en beven” een uitdrukking is die meerdere betekenis heeft?
Ik ga weer een en ander opschrijven😊groetjes anja

Anja
Gast
Anja

Ik moest ook denken bij het woord “bewerken” aan een boer die het land “bewerkt”
Slaat waarschijnlijk nergens op hoor…

Doortje
Gast
Doortje

Wat mooi zoals je de studie in overzichtelijke stukjes opknipt. Ik vind t fijn om zelf aan de slag te kunnen!

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑