Jesaja 26:1 & 2 – een sterke stad

jerusalem-1314766_1920

 

 

In Jesaja 26 is sprake van een bijzondere dag waarop een lied wordt gezongen over een sterke stad. Welke dag bedoelt Jesaja? En welke stad? We vinden een mooie parallel in Openbaring 21. Johannes beschrijft diezelfde ‘dag’ en hij beschrijft het nieuwe Jezuralem dat uit de hemel neerdaalt. In deze overdenking zet ik de beschrijvingen van Jesaja en Johannes naast elkaar.

Jezus stilt de storm

geneva-2386028_1920

 

 

Een overdenking naar aanleiding van Markus 4:35-41. Wanneer het stormt in ons leven lijkt het soms alsof de Here Jezus slaapt. Ziet Hij wel waar we doorheen gaan? Laat het Hem onverschillig dat we dreigen te vergaan? Tegen de discipelen zegt Hij: “Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?”.
We mogen vol vertrouwen met Hem onze levensreis maken. De discipelen vroegen zich af “Wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen”? Petrus geeft later het antwoord op deze vraag “U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Matth. 16:16).
Bij Wie kunnen we beter zijn als het stormt in ons leven?

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑